Vítejte na stránkách obce Obec Vřesník.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Archiv úřední desky

datum vyvěšení:20. 3. 2024 - datum svěšení:26. 3. 2024

Pozvánka na 2/2024 zasedání zastupitelstva obce Vřesník

datum vyvěšení:18. 3. 2024 - datum svěšení:1. 4. 2024

Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy

datum vyvěšení:4. 3. 2024 - datum svěšení:18. 3. 2024

Kotlíkové dotace

datum vyvěšení:22. 2. 2024 - datum svěšení:29. 2. 2024

Žádost o poskytnutí informace ze dne 15.2.2024

Dobrý den
odpověď na dotaz:
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VŘESNÍK 2022/3, které se konalo dne 20. 9. 2022 v Obecním domě ve Vřesníku 
11/ Zastupitelstvo obce schválilo zřízení nové zvonice, která bude umístěna  v horní části návse. Hlasování Pro: 4   Proti:0  Zdržel se:1 Návrh byl schválen. Usnesení bylo přijato.
       Žádám o informaci, jaký je termín realizace tohoto projektu.
 
Zřízení nové zvonice je plánováno na rok 2024, dle možnosti dodavatelů.
Za obec Vřesník  Štainer Tomáš, starosta
 

 

 

datum vyvěšení:22. 2. 2024 - datum svěšení:29. 2. 2024

Žádost o poskytnutí informace ze dne 15.2.2024

Dobrý den, odpověď na Váš dotaz:
zápisu ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VŘESNÍK 2022/5, které se konalo dne 20. 12. 2022 v Obecním domě ve Vřesníku
 
  10/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh podání žádosti o dotaci Ministerstva obrany na válečné hroby Hlasování Pro: 6 Proti:0 Zdržel se:0 Návrh byl schválen. Usnesení bylo přijato. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci Ministerstva obrany na válečné hroby.
 
 11/ Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo návrh podání žádosti o dotaci Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova, nakládání s odpady. Hlasování Pro: 6 Proti:0 Zdržel se:0 Návrh byl schválen. Usnesení bylo přijato. Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova, nakládání s odpady
  Tímto žádám o informace, jakým způsobem byla tato usnesení splněna ( kopie těchto žádostí) a jaký finanční obnos obec Vřesník  na tyto projekty získala.
 
 odpověď: 1/  žádost o dotaci Ministerstva obrany na válečné hroby byla podána, přijata a nyní je ve fázi vyhodnocení Ministerstvem obrany. Částka dotace tohoto titulu pro obec činí  160 tis. Více informací najdete na stránkách ministerstva.
 
                 2/  žádost o dotaci Královéhradeckého kraje z Programu obnovy venkova, nakládání s odpady nebyla přijata pro nízkou alokaci obce v tomto titulu. Minimální částka byla 100 000,-.
 
za obec Vřesník Štainer Tomáš, starosta

 

 

datum vyvěšení:22. 2. 2024 - datum svěšení:29. 2. 2024

Žádost o poskytnutí informace ze dne 15.2.2024

Dobrý den
odpověď na dotaz:
Toto je kopie zápisu
 ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VŘESNÍK 2022/5, které se konalo dne 20. 12. 2022 v Obecním domě ve Vřesníku 
 
 13/ Zastupitelstvo obce projednalo žádost paní Valterové -  průjezd mezi domy č.p. 22 a č. p.  26 v obci Vřesník  -  a návrh na řešení: přesné vytyčení hranice pozemku dotčeného zúženého prostoru mezi domy č.p. 22 a 26 a zároveň umístění zákazových značek o dané šíři vozovky. Po přesném zaměření bude projednán další postup. Hlasování Pro: 6   Proti:0  Zdržel se:0 Návrh byl schválen. Usnesení bylo přijato. Zastupitelstvo obce se usneslo o přesném vytyčení hranice pozemku dotčeného zúženého prostoru mezi domy č.p. 22 a 26 a zároveň o umístění zákazových značek o dané šíři vozovky.
 
Žádám o informaci, zda a jak bylo toto usnesení splněno.
 
Odpověď: Hranice pozemků, cesta byla přesně zaměřena, za přítomnosti všech majitelů sousedních pozemků. Ti byli s aktuálním stavem srozuměni. Hranice pozemků byla zanesena do mapy a je k nahlédnutí na OÚ Vřesník.
 

 

 Štainer Tomáš, starosta

datum vyvěšení:22. 2. 2024 - datum svěšení:29. 2. 2024

Žádost o poskytnutí informace ze dne 15.2.2024

Dobrý den
odpověď na dotaz:
Toto je kopie zápisu
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA VŘESNÍK, které se konalo dne 28. 6. 2022 v Obecním domě ve Vřesníku 
 
 10/ Zastupitelstvo obce schválilo znak obce. Jedná se o znak obce s bílým pozadím, modrým sekeromlatem a hornickým špičákem s květy vřesu uprostřed. Hlasování        Pro: 5     Proti:0     Zdržel se:0 Návrh byl schválen. Usnesení bylo přijato.
Tímto žádám o informaci, jaké byly finanční náklady spojené s vytvořením znaku obce a jak je znak obce využíván.
 
Odpověď: Žádost schváleného znaku obce byla zaslána do Parlamentu ČR k schválení. Vynaložená částka na vytvoření znaku obce je 7 000,-. 
 
 

 

 Štainer Tomáš, starosta

datum vyvěšení:22. 2. 2024 - datum svěšení:28. 2. 2024

Pozvánka na 1/2024 zasedání zastupitelstva obce Vřesník

publikováno: 8. 3. 2022 18:11, Tomáš Štainer

Novinky z úřední desky

Úřad

publikováno: 14. 10. 2022